פרויקט פרשקובסקי גליל ים

ליטוש אבן לבנה באמצעות נייר ליטוש מש-80, ליטוש וניקוי אבן שחורה עם נייר ליטום מש 150,120 ולבסוף ליטוש עם מש 300 להחזרת המרקם. תיקוני סיקא פלקס ורטיקלי ואופקי תפר התפשטות.
סגירת דוידקים באמצעות פקק וסיקא פלקס. תיקוני סגרגציה , בדיקה ומילוי באמצעות כוחלה של כל הפוגות בבניין. סיקא פלקס מתחת לספי חלונות ומתחת לקופינג. התקנת פלאנג חיצוני בקירות ממ"דים. צביעת חלונות ממ"ד. מרפסות – כיחול מלא של כל הפוגות. החלפה של עד 50 אבנים שבורות לכל בניין. פירוק ברגים ועמודים למעקות זמניים. ניקיון ראשוני לאבן ושיש גליפים חלונות , כולל תיקוני דבק שיש לסף חלון.

כל העבודות בוצעו באמצעות גלישה בסנפלינג.

פרויקטים אחרונים

פוסטים אחרונים