חיזוק שיש והדבקת אריחים

הדבקת חיפויי שיש שנפלו, ועיגון חיפויים שיש סכנה לנפילתם.

הדבקת אריחים חסרים שהתנתקו מהקיר ונפלו. בנוסף ביצוע חיזוק אריחים שהחלו להתנתק מהקיר כדי למנוע את נפילתם. הקדיחה באריחים התבצעה באופן זהיר ומבוקר כדי למנוע סדיקה ושבירה של אריחים. לאחר הקדיחה באבן ובקיר הבטון, התבצע עיגון של האריחים על ידי ברגים.

לבסוף התבצע כיסוי הברגים על ידי רובה בגוון האריחים.

פרויקטים אחרונים

פוסטים אחרונים